För en känsla av elegans till dans, bröllop, evenemang eller konsert.
Kontakta oss

Wilhelm Skata, ordf.

Roland Skata, sekr.

Stefan Skata, kassör

Greger Lindell

wilhelm.skata@.gmail.com 050 3082017

roland.skata@outlook.com, 0500 766250

skata.stefan@gmail.com, 044 2574713

greger@lindelltravel.fi, 044 3141516