För en känsla av elegans till dans, bröllop, evenemang eller konsert.
Kontakta oss

Stefan Skata ordf och kassör +358 50-44 2574713, skata.stefan@gmail.com

Roland Skata, sekr. +358 500-766250 roland.skata@outlook.com

Greger Lindell, dirigent 044-3141516 greger@lindeltravel.fi