Aktuellt 2022

Övning varje tisdag kl. 18 . 30 i Bio Astra i Vörå Centrum.

Konserter våren 2022 inom välfärdsområdet enligt följande:

 

-  i Purmogården söndagen den 27 mars 2022 kl. 14.00

- i Övermalax Solhem söndagen den 10 april 2022 kl.14.00

- i Sundom Ufs lokal söndagen den 17 april kl.14.00

Biljetter vid ingången 20 € i vilket ingår kaffe eller  förfriskning i pausen. 

-  Finlands svenska spelmansförbunds årsmöte i Borgå den 19 mars 2022