Aktuellt 2018

Övning varje tisdag kl. 18 . 30 i Bio Astra i Vörå Centrum.

Konsert i Sundom Ufs lokal den 12 april kl. 14.00

Konsert i Pörtom Ufs lokal den 13 april kl. 14.00