top of page

Om oss

Vörå Spelmansklubb grundades i april 1971​ då spelmansmusiken var på uppgång och det hörde till varje ort med självaktning och spelmän att ha ett eget spelmanslag.

 

Initiativtagare till grundandet var sedermera dir.mus. och mästerspelmannen Gösta Bergström. Han valdes också till ordförande och spelledare. Det uppdraget innehade han fram till årsmötet 2011, alltså i fyrtio år. Gösta avled den 8 februari 2020 i en ålder av 92 år och fem dagar. " ystert gled stråken i svunna dar, fiolen har tystnat men ekot finns kvar". Frid över hans minne.

 

Den första träffen, där 14 spelmän deltog, hölls i april 1971 på basen av ett upprop i Vasabladet. På den tiden hette det dragspelsklubb om det i huvudsak var fråga om dragspelare och spelmanslag om man hanterade mest fioler. Blandningar kallades också "gille" efter svensk modell. Eftersom de närvarande vid första träffen representerade både dragspel och fioler beslöt man att namnet skulle bli Vörå Spelmansklubb.

 

Medlemsantalet har varierat från 14 vid starten upp till 47 i slutet av sjuttiotalet och till nuvarande 11.

2021 är antalet aktiva medlemmar 11 st fördelade på 4  dragspel,  2 violiner , klarinett, gitarr, bas och trummor och en sångsolist. I ensemblen finns också en vibrafon.

Spelmän 2013
 

Bakre raden från vänster: Martin Markén, Stefan Skata, Gösta Bergström, Bengt Ekblom, Olof Jåfs, Bengt Källbacka, Roland Skata, Torbjörn Ehrman, Holger Nybäck, och Greger Lindell.

Främre raden från vänster: Lina Skata, Wilhelm Skata, Johanna Emas och Leif Lundström.

Framför musikanterna: Inspelningstekniker Robi de Godzinsky.

 

Bilden tagen efter bandningen av "Brevet" i Astragården i Vörå den 23 mars 2013.

 

Fotograf: Johan Strand 

Spelmän 2016
 

Bakre raden från vänster: Torbjörn Ehrman, Greger Lindell, Holger Nybäck Martin Markén Olof Jåfs, Bengt Källbacka och Wilhelm Skata.

Främre raden från vänster: Bengt Ekblom, Roland Skata, Stefan Skata, Lina Skata, Johanna Emas och Leif Lundström.

Spelmän
 

Isabella  Lindell kom med i Vörå Spelmansklubb som sångsolist 2017

12 B Sanna Östman Fiol GFX_20210809_5186.jpg
Spelmän
 

Susanna Östman kom med i Vörå Spelmansklubb i januari 2020

2 Vörå spelmansklubb  GFX_20210809_4918.jpg
Spelmän 2021
 

Bakre raden från vänster: Stefan Skata, Greger Lindell, Torbjörn Ehrman, Bengt Ekblom, Holger Nybäck, Roland Skata. 

Främre raden från vänster: Wilhelm Skata, Susanna Östman, Isabella Lindell, Lina Skata, och Leif Lundström.

bottom of page