Om oss

Vörå Spelmansklubb grundades i april 1971​ då spelmansmusiken var på uppgång och det hörde till varje ort med självaktning och spelmän att ha ett eget spelmanslag.

 

Initiativtagare till grundandet var sedermera dir.mus. och mästerspelmannen Gösta Bergström. Han valdes också till ordförande och spelledare. Det uppdraget innehade han fram till årsmötet 2011, alltså i fyrtio år. Gösta avled den 8 februari 2020 i en ålder av 92 år och fem dagar. " ystert gled stråken i svunna dar, fiolen har tystnat men ekot finns kvar", Frid över hans minne.

 

Den första träffen, där 14 spelmän deltog, hölls i april 1971 på basen av ett upprop i Vasabladet. På den tiden hette det dragspelsklubb om det i huvudsak var fråga om dragspelare och spelmanslag om man hanterade mest fioler. Blandningar kallades också "gille" efter svensk modell. Eftersom de närvarande vid första träffen representerade både dragspel och fioler beslöt man att namnet skulle bli Vörå Spelmansklubb.

 

Medlemsantalet har varierat från 14 vid starten upp till 47 i slutet av sjuttiotalet och till nuvarande 13.

Vid årsskiftet 2019-20 var antalet aktiva medlemmar 12 st fördelade på 5-6  dragspel, 1 - 2 violiner , klarinett, gitarr, bas och trummor och en sångsolist. I ensemblen finns också en vibrafon.

Spelmän
 

Bakre raden från vänster: Martin Markén, Stefan Skata, Gösta Bergström, Bengt Ekblom, Olof Jåfs, Bengt Källbacka, Roland Skata, Torbjörn Ehrman, Holger Nybäck, och Greger Lindell.

Främre raden från vänster: Lina Skata, Wilhelm Skata, Johanna Emas och Leif Lundström.

Framför musikanterna: Inspelningstekniker Robi de Godzinsky.

 

Bilden tagen efter bandningen av "Brevet" i Astragården i Vörå den 23 mars 2013.

 

Fotograf: Johan Strand 

Spelmän
 

Bakre raden från vänster: Torbjörn Ehrman, Greger Lindell, Holger Nybäck Martin Markén Olof Jåfs, Bengt Källbacka och Wilhelm Skata.

Främre raden från vänster: Bengt Ekblom, Roland Skata, Stefan Skata, Lina Skata, Johanna Emas och Leif Lundström.

Spelmän
 

Isabella  Lindell är vår nyaste medlem.